Здравославно хранене

            Храненето на децата в ДГ "Свобода" отговаря на съвременните принципи на здравословното хранене и се извършва съгласно сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 7-годишна възраст. Сборникът включва 430 разнообразни съвременни рецепти разработени от специалисти по хранене и диетика.

Влаганите продукти са в съответствие с изискванията на Наредба №2/20.01.2021г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища в сила от 13.02.2021г.