--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и по Схема "Училищно мляко"

1. Заповед

ОБЯВЛЕНИЕ

 ОТНОСНО: Събиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ за учебната 2019 / 2020 г. в Детска градина „Свобода“ - ЯМБОЛ

1. Обявление

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки.