ОБУЧЕНИЯ ЗА 2022 г.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Тема на обучението: „Управление на образователната институция в условията на криза“
3. Период на провеждане: 08.06.2022г. – 09.06.2022г.
4. Начален и краен час:  14.00 часа – 12.30 часа
5. Наименование на обучителната организация: „Национален център за повишаване на
    квалификацията на педагогическите специалисти“
6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 /директор/
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------