email: info-2812107@edu.mon.bg
Адрес:
Детска градина "Свобода"
ул. "Александър Стамболийски" 78 - Основна сграда
Директор: Красимира Трифонова
ул. "Марко Бехар" 18 - филиал-1
Зам. директор:...............
ж.к. "Г.Бенковски" 400 - филиал-2
Ямбол
8600
България
Телефон:
+359 (0)46 66-34-72
Send an Email
(по избор)
Допълнителна информация:

Детска градина "Свобода"- Център

 

Детска градина "Свобода"-Изтоци