Изяви - 2021 г.

ПРОЕКТ ПУДООС „ Да творим сред природата “

           Природата е тази, която ни дарява със спокойствие и ни кара да я обикнем. Едва когато човек успее да вникне в същността на нещата, чак тогава той може да почувства истински силата на природата, да проникне и да види нейното разнообразие.   Човекът има възможност, знания и сили да си взаимодейства с нея. Търсейки да извлече всичко хубаво, той неусетно я унищожава.

Екипът на детска градина „Свобода”, децата и техните родители участваха в проект ПУДООС , мотивирани и обединени около реализирането на посочените цели и задачи чрез подходящи дейности.

 Всички заедно ще направим така, че децата да живеят в среда, създаваща предпоставки за въвеждане на добри практики, които да повишат екологичната култура на децата. Създаването на подходяща образователно - възпитателна среда за формиране на  позитивна нагласа към природата, еко -практиките на открито, пленера за детска рисунка и залесяване на двора с помощта на родителите  ще възпитават децата в любов към природата и природосъобразен начин на живот.

Планираните конкретни дейности по проекта ще повишиха екологичната култура на децата , а създадените кътове за игра и обучение се превърнаха в любимо място за опити и наблюдения, за развиване и обогатяване на знанията на децата за природата, по време на целият им престой в детската градина.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------