Планове, отчети, списъци и други

 

 

 Бюджет-отчети за 2024г.

 

ДОКУМЕНТИ 2023-2024г.

 

 

 Бюджет за 2023г.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бюджет за 2022г.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОКУМЕНТИ 2021г.

 

Бюджет за 2021г.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ДОКУМЕНТИ 2020 Г.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ДОКУМЕНТИ 2019 Г.

 СПИСЪК на децата приети в І група „Барбарони“ В ДГ „Свобода“-сграда 2 Родени 2015 година

Списък на приетите деца в първа група „Лъвчета“ централна сграда ул. Ал.Стамболийски“ № 78

Списък на приетите деца в яслена група „Барби“ на ДГ „Свобода“ филиал „Бенковски“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бюджет за 2018г.

Списък на приетите деца - група "Смърфчета" и "Слънчице" за учебната 2017/2018г.

Списък на приетите деца - група "Звездица" за учебната 2017/2018г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕЖИМА 

Годишен план 2017/2018 г.

Правилник за учебната 2017-2018 г.

План квалификация 1

Програмна система 2016 - 2020 г

Етичен кодекс на работещите с деца